Temeljna zmožnost SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU

 

V filmu ob uspešni osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi možnosti razvoja temeljne zmožnosti sporazumevanje v maternem jeziku in spoznava, kako ravnati, ko odlično obvladanje maternega jezika ni samoumevno.

Film traja 35 minut, posebej pa si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo).

Celoten film

V filmi se predstavi zdomka Danijela, ki se je po odločitvi v mladosti, da bo živela v Sloveniji, soočila z vprašanjem, kako povečati zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku.

Izobraževalni del

V izobraževalnem delu filma, ki traja 10 minut, izvemo več o 8 temeljnih zmožnostih, podrobneje pa je predstavljena temeljna zmožnost sporazumevanje v maternem jeziku.

Ponovimo

Ta del izobraževalnega filma v dobrih dveh minutah ponuja kratek in strnjen povzetek ključnih poudarkov in značilnosti temeljne zmožnosti sporazumevanje v maternem jeziku.