Andragoški center Slovenije se je pridružil vseslovenski akciji Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo letos potekala že drugič.

Vabimo vas, da se letos tudi organizacije za izobraževanje odraslih pridružite nacionalni akciji za spodbujanje branja in ponudite odraslim v vaših lokalnih okoljih dejavnosti, ki jih mogoče že izvajate, pa bi jih lahko ponudili v okviru vseslovenske akcije. Mogoče pa boste v nacionalnem mesecu skupnega branja zagledali priložnosti za povsem nova izobraževalna srečanja in oblike dela z odraslimi – ob skupnem branju.

Na Andragoškem centru Slovenije želimo, da postane vidno vse, kar izobraževalci odraslih razvijamo in ponujamo na področju branja in bralne kulture za odrasle in za različne generacije.

Mogoče ste zasledili, da je bil uspeh lanskega dogodka velik, saj smo zabeležili več kot 700 dogodkov po celi Sloveniji in širše. Dobili smo zagon za nadaljevanje akcije in odločili smo se, da bo NMSB postala vsakoletna nacionalna pobuda za skupno branje. Na Andragoškemu centru upamo, da se bomo izobraževalci odraslih že letos postavili na zemljevid skupnega branja v čim večjem številu.

Pomen vseživljenjskega učenja je neizmeren in je ključ do kakovostnega življenja vseh posameznikov. Spodbujanje bralne kulture in bralne pismenosti odraslih je le eno od pomembnih področij vseživljenjskega učenja. Prav zaradi tega vas vabimo, da se pridružite skupni akciji NMSB 2019, ki bo trajala od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra (zaključek ®Tedna otroka).

Spletna stran NMSB 2019 že deluje, zato ste vabljeni k vpisu vaših dogodkov, dejavnosti, projektov ali programov, ki jih boste izvedli v času NMSB 2019 v dogodkovnik.

Spletno orodje za vnos dogodkov najdete na tej povezavi: https://nmsb.pismen.si/vnos. Če ste že sodelovali pri lanski skupni akciji in ste dogodke že vpisovali, potem ponovna registracija ni potrebna in se lahko prijavite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom (če ju nimate več, nam pišite na naslov dogodkovnik@acs.si). V nasprotnem primeru je potrebna registracija.

Več informacij v zvezi s prijavo dogodkov najdete na povezavi: https://nmsb.pismen.si/dogodki/prijavi/.

Vabljeni k vpisu dogodkov!