Video in zvočna gradiva

Zvočnica

Samoiniciativnost in podjetnost – zvočnica

Zvočnica Samoiniciativnost in podjetnost – je CD z didaktično učno vsebino za odrasle v obsegu 74 minut. Je pol-dokumentarni avdio posnetek udeležencev programov za ranljive odrasle z dodanimi didaktičnimi elementi. Obsega deloma avtentične izjave odraslih s podeželja, ki jim je s pomočjo učenja in izobraževanja uspelo narediti vidne korake k izboljšanju te temeljne zmožnosti, deloma pa je dopolnjeno s strokovnimi komentarji in razlagami. Uspešna osebna izkušnja poslušalce motivira k razmišljanju o podjetnosti skozi čustveno vživljanje v izpovedano zgodbo.

Zvočnica je prvo tovrstno učno gradivo, ki so ga strokovnjaki ACS izdelali z namenom, da služi kot neposredno učno gradivo za najbolj ranljive skupine prebivalcev. Pripravljeni so tudi posamezni deli, ki jih je mogoče poslušati posebej.

Celotna zvočnica
Zvočnica po delih

pripoved kmetice z registrirano dopolnilno dejavnostjo in njenih domačih

Pripoved kmetice z registrirano dopolnilno dejavnostjo in njenih domačih
pripoved mladega Mitje, njegovih bližnjih in mentoric
pripoved gospodinje ob peki kruha

razlaga učiteljice programa UŽU in pripovedi njenih udeleženk

razlaga učiteljice programa UŽU in pripovedi njenih udeleženk
virtualna učilnica z učiteljem odraslih

Izobraževalni filmi

Temeljna zmožnost UČENJE UČENJA

Temeljna zmožnost Učenje učenja je prikazana skozi Simonovo osebno zgodbo. S pomočjo te zgodbe uporabnik video učnega gradiva spontano sledi temeljni zmožnosti učenje učenja od trenutka, ko je Simon še poln predsodkov o tem, da bi spet postal učenec, do doživetij olajšanja, ko se najde v vlogi odraslega učenca v primerni skupini drugih odraslih, pa vse do sklepnega dela, ko Simon gledalcu zaupa nekaj svojih najbolj smelih želja za prihodnost.

Film traja 37 min, posebej si lahko ogledate samo posamezne krajše dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

Celoten film
Izobraževalni del
Ponovimo
Napovednik serije

Temeljna zmožnost SAMONICIATIVNOST IN PODJETNOST

Nekdanji osipnik Nejc spregovori o samoiniciativnosti in podjetnosti, ki sta mu spremenili življenje. Ob osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi temeljni zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost od obdobja, ko se je Nejc še iskal in preizkušal meje dovoljenega, do trenutka, ko se odloči vstopiti v program projektnega učenja za mlade in zaživi novo življenje.

Film traja 29 min, posebej si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

Celoten film
Izobraževalni del
Ponovimo

Temeljna zmožnost SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU

Opis: Predstavi se zdomka Danijela, ki se je po mladostni odločitvi, da bo živela v Sloveniji, soočila z vprašanjem, kako povečati zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku. Ob uspešni osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi tej temeljni zmožnosti in spoznava, kako ravnati, ko odlično obvladanje maternega jezika ni samoumevno.

Film traja 35 min, posebej si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

Celoten film
Izobraževalni del
Ponovimo

Temeljna zmožnost MATEMATIČNE KOMPETENCE IN KOMPETENCE V ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI

Prijetna zgodba upokojenih zakoncev Šalamon pokaže, kako matematične kompetence in kompetence v znanosti in tehnologiji lahko pomagajo varčevati in vsakodnevno življenje narediti polno izzivov. Uporabnik video učnega gradiva spoznava to sestavljeno temeljno zmožnost in gradi razumevanje o tem, kako pogosto v življenju naletimo na matematične probleme in koliko je dnevna rutina prepletena s tehnološkimi rešitvami. Posebej si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

Celoten film

Z igro do pismenosti

Andragoški center Slovenije je v sodelovanju s TV Pika pripravil didaktični komplet z naslovom Z igro do pismenosti, v katerem želi poudariti igrivo plat spodbujanja branja v domačem okolju, pri katerem sodelujejo pripadniki vseh generacij.

Didaktične komplet sestavljajo 4 oddaje, in sicer:

  • Kaj družine lahko naredimo za pismenost svojih otrok
  • Povej mi zgodbo
  • Naš malček šteje
  • Moje prve črke

Oddaje so namenjene staršem in starim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, varuhom oziroma vsakomur, ki bi želel otrokom do devetega leta približati knjigo in jih navdušiti, da se igrivo udomačijo v svetu besed in števil. Tako bi lahko s skupnimi močmi izboljšali raven pismenosti otrok in povečali njihovo uspešnost v šoli, spotoma pa bi odrasli lahko preizkusili tudi sami sebe.

Kaj družine lahko naredimo za pismenost svojih otrok
Povej mi zgodbo
Naš malček šteje
Moje prve črke