Datum in kraj: 3. in 4. oktober 2017, Ajdovščina, Andragoški center Slovenije (ACS) in Ljudska univerza (LU) Ajdovščina 

Letošnji, 21. andragoški kolokvij – osrednje strokovno srečanje v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2017 – je bil namenjen premisleku o vlogi neformalnega izobraževanja odraslih v sodobnih razmerah, katerih stalnica so – spremembe!

Dogodek je potekal v treh sklopih, od katerih je bil prvi (3. oktobra) namenjen prikazu dejavnosti, izkušenj in izzivov neformalnega izobraževanja na lokalni ravni. Svoje poglede so si izmenjali strokovnjaki in praktiki neformalnega izobraževanja iz vse Slovenije. Kolokvij se je tokrat povezal s projektom Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji, na kolokviju so si udeleženci izmenjali spoznanja, pridobljena na številnih strokovnih dogodkih EPUO, ki so bila obogatena s širšo razpravo. Sredino dogajanje je bilo namenjeno razmisleku o neformalnem izobraževanju odraslih kot strategiji prilagajanja na spremembe v družbi in naravi.

Program in vsebine kolokvija lahko preverite na spletni strani dogodka.